Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

SøppelbøtteSøppel på p-plassene

11.11.2010

Det er kommet klager fra beboere på at det plasseres regulært søppel, men også private eiendeler, på p-plassene. Styret har tilskrevet eierne av disse p-plassene, og bedt om at dette fjernes.

Styret anmoder om at man unngår å henlegge slikt til allmenn beskuelse på sine private p-plasser.