SøppelbøtteSøppel på p-plassene

11.11.2010

Det er kommet klager fra beboere på at det plasseres regulært søppel, men også private eiendeler, på p-plassene. Styret har tilskrevet eierne av disse p-plassene, og bedt om at dette fjernes.

Styret anmoder om at man unngår å henlegge slikt til allmenn beskuelse på sine private p-plasser.