Logo - LæringsverkstedetDriften av GTB overføres til Læringsverkstedet

25.10.2010

Det ekstraordinære sameiemøtet vedtok mandag 25. oktober at styret får fullmakt til å inngå avtale med Læringsverkstedet om virksomhetsoverdragelse av Grefsen Terrasse Barnehage. Etter planen vil virksomhetsoverdragelsen finne sted 1. november d.å.

Det inngås samtidig en 10-årig husleieavtale med samme selskap.

Avtalen sikrer fortsatt barnehagedrift i sameiets lokaler, og sikrer fortrinnsrett til barn bosatt i sameiet.

Styret kommer tilbake med mer informasjon etter at avtalen er inngått.