NøklerPostnøkler på styrekontoret

07.10.2010

Det er fortsatt rundt 20 sameiere som ennå ikke har fått utlevert nøkler til de nye postkassene. Dette er fortrinnsvis leiligheter som ikke er i daglig bruk.

Disse nøklene vil bli utlevert ved henvendelse til styrekontoret i 1. etasje i BC, tlf 22 22 72 30. Åpningstider tirsdag og torsdag kl 9-13.