MålebåndOppmåling av leilighet

09.09.2010

Styret vil sørge for en felles oppmåling av de ulike leilighetstypene i sameiet. Bakgrunnen er Skatteetatens krav om nye målinger av areal osv. for å fastlegge ny ligningsverdi på alle landets boliger.

Skriftlig informasjon vil bli delt ut til hver enkelt seksjonseier så snart korrekt informasjon om areal, byggeår osv. foreligger. Opplysningene vil også bli lagt ut på hjemmesiden.

Fristen for den enkelte for å sende inn disse opplysningene til ligningsmyndighetene er 15. oktober.