FluktstolSommer i sameiet

14.07.2010

Juli måned er godt i gang, og sommeren er så definitivt over oss. Dermed skal også sameiets ansatte avvikle ferie. Her er en oversikt:

Hvis du kommer opp i praktiske utfordringer som ikke kan vente på sin løsning til enten sekretær, vaktmester eller renholder er tilbake, kan beredskapsgruppen, Frivillighetstjenesten eller styrets medlemmer kontaktes.

Alle oppfordres til å ha et våkent naboblikk, både dersom man ser noe unormalt i garasjeanlegget eller i korridorer, eller dersom naboen trenger hjelp med mindre praktiske utfordringer.

Sameiets hjemmeside vil ikke bli oppdatert de neste ukene, unntatt ved ekstraordinære hendelser. Innlegg i Terrasse-tanker vil dog bli lagt ut.

Styret ønsker alle en god sommer!