KlubbeEkstraordinært sameiemøte i oktober

05.07.2010

Sett av datoen allerede nå: 11. oktober blir det avholdt ekstraordinært sameiemøte for å følge opp årsmøtets ønske om en forsert vedlikeholdsplan. Et samlet sameiemøte ga på årsmøtet uttrykk for at man ønsker å forsere vedlikehold og oppgradering av sameiets bygningsmasse utover det som har vært tempoplanen de siste årene.

Et benkeforslag på årsmøtet om å øke felleskostnadene med 10 prosent allerede fra 1. juli i år, som igjen kunne danne basis for økt låneopptak for å finansiere økt vedlikehold/oppgradering, ble trukket fordi flere mente at en slik vesentlig økning av felleskostnadene burde fremsettes i god tid før et årsmøte. Bare 42 sameiere - med 16 fullmakter - møtte på årsmøtet 28. april.

Styret vil i god tid før 11. oktober sende ut ulike forslag både om tempoplan, prioritering og finansieringsalternativ til avstemning på det ekstraordinære sameiemøtet. En eventuell økning av felleskostnadene vil kunne tre i kraft 1. januar.