Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

PostkasserNye postkasser

03.07.2010

I slutten av juli og begynnelsen av august vil de nye postkassene bli montert opp. De nye postkassene er hvite, med horisontalt «innkast» og er adskillig vanskeligere å gjøre innbrudd i enn de gamle kassene.

Av plasshensyn vil 100 kasser plasseres i inngangene i henholdsvis AB og DE. I de to andre inngangene blir det montert 80 kasser på hvert sted - til sammen 360 postkasser, pluss noen ekstra kasser til barnehage og kommunale institusjoner.

Fortsatt er det et 80-talls beboere som ikke har levert slippen med hvilke navn man ønsker på de nye kassene. Det må gjøres umiddelbart. Den som ikke finner slippen, kan sendte en e-post til styrekontoret.

Mange seksjonseiere har vært misfornøyd med dagens plassering av sin postkasse. Styret har derfor forsøkt så godt som mulig å tilfredsstille ønsket om at postkassene plasseres i det inngangspartiet som er nærmest der man bor.

Med oppsettet av de nye postkassene vil flere enn tidligere få postkassen sin i «riktig» oppgang, men ikke alle vil få ønsket oppfylt, bl.a. fordi det ville ha ført til at postkassene ikke ville ha stått i nummer-rekkefølge. Det ville ha skapt vanskelige arbeidsforhold for posten som da måtte lete seg frem til mange postkasser. Også beboere som har behov for å postlegge noe til andre beboere ville fått store problemer med å finne frem til riktig postkasse.

Av samme årsak vil noen få beboere - som i dag har sin postkasse i den nærmeste oppgangen - dessverre oppleve at postkassen flyttes til nabo-oppgangen.

Slik blir det nye oppsettet av postkasser: