Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

BlokkerOmsorgsboliger i E-blokka

05.06.2010

Bydel Nordre Aker vurderer å bygge om 2. etasje i E-blokka - tidligere Nordhagan sykehjem - til omsorgsboliger. En prosjektgruppe er nedsatt for å utarbeide detaljerte planer. Det er ventet at planene kan foreligge før sommeren, eventuelt tidlig høst.

Lokalene i 2. etasje, som er eid av Omsorgsbygg AS, har stått tomme i flere år. Det foreligger en foreløpig skisse der etasjen bygges om til 15 rom med bad og enkelt kjøkken. Det vurderes også å etablere adkomst til boligene fra nordenden av bygget, eventuelt fra østfasaden.

I de foreløpige skissene fremgår det at åtte av rommene mot vest kan få terrasser. Et annet alternativ er å lage fire fellesarealer med terrasser.

Styret følger planprosessen tett for å påse at endringene ikke fører til noen ulempe for sameiet, og slik at eventuelle fasadeendringer blir akseptable. Så snart det foreligger mer detaljerte planer for ombyggingen, vil sameierne bli informert via hjemmesiden.