KlubbeTo av tre forslag ble vedtatt

10.05.2010

To av tre fremsatte forslag på årets sameiemøte ble vedtatt. Begge dreide seg om endringer i barnehagens vedtekter. Det tredje forslaget - om endringer i retningslinjene til dialogforumet Terrasse-Tanker - fikk ingen stemmer.

Vedtektene i Grefsen Terrasse Barnehage er nå endret slik at brukere av barnehagen må betale for en ubenyttet plass, dersom ikke plassen er sagt opp med to måneders varsel. Tidligere var kravet om varsling kun én måned. Det ble også vedtatt en mindre endring i opptakskriteriene, for å styrke beboere i SGT sin fortrinnsrett til plass i barnehagen (les mer om forslaget i møteinnkallingen). Det ble også vedtatt at barn som skal få plass i GTB må ha fylt ett år når barnet starter i barnehagen.