Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

PengerVil ha mer vedlikehold raskere

29.04.2010

Et enstemmig årsmøte vedtok onsdag ved akklamasjon å be styret utarbeide et forslag som innebærer at husleien økes utover konsumprisindeksen. «Ekstrapengene» skal brukes til å forsere vedlikehold og oppgradering av sameiets bygningsmasse utover det som dagens innbetaling fra sameierne gir rom for - enten gjennom økt låneopptak eller på annen måte. Et ekstraordinært sameiemøte til høsten skal foreta den endelige beslutningen.

Et benkeforslag på årsmøtet om å gjennomføre 10 prosent husleieøkning allerede nå, ble trukket da flere av sameierne tok til orde for at det var mest ryddig at en slik vesentlig økning av fellesutgiftene/husleien blir fremsatt i god tid før et årsmøte, slik at flest mulig sameiere kunne ta del i avstemningen. Bare 42 sameiere (dvs. 42 leiligheter) - med 16 fullmakter - møtte på onsdagens årsmøte.

Styret vil innkalle til et ekstraordinært sameiemøte til høsten med forslag til en økning av fellesutgiftene/husleien utover konsumprisindeksen, og med forslag til en ny tempoplan og prioriteringer for gjennomføring av ulike vedlikeholdsprosjekter. En slik økning av fellesutgiftene vil kunne tre i kraft fra 1. januar.