SikringerOppgradering av sikringsskap

21.03.2010

Rett over påske starter arbeidet med å oppgradere sikringstavlene i korridorene med nye automatsikringer med jordfeilbrytere. De gamle skrusikringene er dermed snart historie i store deler av sameiet.

Hele 263 seksjoner har akseptert tilbudet som styret hentet inn etter en anbudsrunde, som for øvrig ble «vunnet» av Holstad Elektriske A/S. Arbeidet starter i 8. etasje i blokk E i uke 14. Deretter står blokk D for tur osv. Det er ventet at arbeidet er fullført i hele blokka i november.

Er det flere som nå ønsker å henge seg på det styret vurderer som en svært god kontrakt, må det skje snarest til styrekontoret.