Logo for Grefsen Terrasse BarnehageVelkommen til barnehagen!

15.03.2010

Tirsdag 16. mars arrangeres Barnehagedagen for sjette året på rad i barnehagen vår. Årets slagord er: «Kom inn og se!». Invitasjonen gjelder alle som bor i sameiet.

Barnehagedagen skal synliggjøre og gi grunnlag for økt forståelse for barnehagens viktige arbeid. Slagordet «Kom inn og se» inviterer ikke bare fysisk til å komme inn i barnehagen, men også til å bli kjent med barnehagen som virksomhet. De som kommer på besøk vil forhåpentligvis oppleve at barnehagen bidrar til mangfold og et likeverdig og godt barnehagetilbud for alle.

Barnehagen holder åpent hus kl. 8.00 - 16.00. Alle er velkommen til å se hvordan hverdagslivet arter seg i barnehagen. Påmelding ikke nødvendig.