Beboerforslag til sameiemøtet

06.03.2010

Styret minner om at den som ønsker å ta opp saker og fremme forslag til sameiets årsmøte må gjøre det innen 16. mars.

Forslag må fremsettes skriftlig, være undertegnet av sameier, og må leveres styrekontoret i 1. etasje i inngang BC. Årsmøtet avholdes 28. april.