Pengesedler4330 kr i fellesutgifter for 5-romsleilighetene

03.02.2010

Fellesutgiftene økte med 2,5 prosent fra årsskiftet. En 5-roms leilighet har nå fellesutgifter på 4330 kroner. Månedsbeløpet inkluderer også forhåndsbetaling av strøm. Fratrukket strøm er månedsbeløpet for de største leilighetene 3240 kroner.

Dette beløpet fordeler seg slik på felleskostnader (2688 kr), vedlikeholdsfond (324 kr) og tv/internett (228 kr). En ett-roms leilighet har fellesutgifter på 1442 kroner.

Utgifter til tv/internett er den samme for alle leiligheter (228 kr), mens de andre postene varierer etter en såkalt sameiebrøk: Jo større leilighet, jo større kostnader. Eiere av ett-roms leilighetene betaler f eks kun 92 kroner til vedlikeholdsfondet, mens eierne av de største leilighetene altså betaler 324 kroner.

Den enkelte beboer betaler selvsagt kun for sitt eget forbruk av strøm. Bruker man mindre strøm enn det man har betalt inn på forhånd, vil det overskytende beløp bli refundert. Strømavlesing foregår i månedsskiftet november/desember.