Grefsenkollveien 16

Grefsenkollveien 16

27.01.2010

Ikke før er Grefsenkollveien 14 ferdig utbygd og nesten fullbooket, så skal spaden stikkes i jorda i Grefsenkollveien 16. Salget av leiligheter startet i midten av januar. Er det tilstrekkelig mange kjøpere vil arbeidet starte så snart snøen forsvinner i april.

Det forventes atskillig mer støy for våre beboere, spesielt for beboere i A-blokka, enn det utbyggingen av Grefsenkollveien 14 medførte. Dette på grunn av at arbeidene vil pågå nærmere våre bygninger.

I alt 57 leiligheter planlegges bygd i to blokker (en liten og en stor) i opptil 8 etasjer. Prisene på selveieleilighetene i prospektet går fra 2,3 til 7,8 millioner pr leilighet (66m² til 138m²). Ifølge prospektet vil leilighetene fra 4.-5. etasje og oppover kunne få utsikt over vårt sameie, og mot byen og fjorden.

Det er planlagt parkering i garasjekjeller. Foran boligene skal det opparbeides et grønt uteareal.

Det er også planlagt bygging av barnehage hvor kjøpere i Grefsenkollveien 16 får fortrinnsrett. Barnehagen vil ligge vest på tomten, ned mot vår blokk A.

Ferdigstillelse av Grefsenkollveien 16 er stipulert til høsten 2011.

Den som vil ha mer informasjon kan klikke her