VaskesymbolUtvidede åpningstider i vaskeriene

21.01.2010

Vaskeriene i 1. etasje har til nå hatt åpent kl 07.00-18.00 lørdager, 11.00-18.00 søndager og 07.00-21.00 på hverdager. Fra i dag kan vaskemaskinene benyttes kl 07.00-23.00 alle dager, hele året.

Dette skjer etter flere innspill fra brukere av vaskeriet som ofte har opplevd at vaskeriene er fullbooket lang tid i forveien, særlig fra kl 17 og utover på hverdagene.

Etter å ha sjekket med beboere som har leilighet inntil vaskeriene, og som kunne tenkes å bli plaget av støy som følge av økt frekvens, har styret valgt å utvide åpningstidene relativt dramatisk. Ingen av de aktuelle beboerne hadde noen innvendinger mot dette.

Styret vil likevel henstille om ikke å «okkupere» vaskerommene hele kvelden, f eks ved at man krysser av fra kl 16-23 - selv om det ikke er ulovlig. Gjennom å utvide åpningstidene til kl 23 er håpet at flere kan få tilgang til vaskeriene på kveldstid - som er den tiden de fleste har anledning til å benytte seg av tilbudet.