Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

FyrverkeriFyrverkeri med måte

30.12.2009

Så vidt vites har det ikke i SGTs historie oppstått skader verken på personer eller bygning som følge av oppskyting av nyttårsraketter o.l. på nyttårsaften. Styret oppfordrer sameierne til å bidra til at den gode statistikken opprettholdes.

Vi minner for ordens skyld om at all oppskyting av raketter eller bruk av pyroteknisk materiell på terrassene er strengt forbudt. Brudd på dette vil bli anmeldt til politiet, og kan gi grunnlag for tvungent salgspålegg og/eller utkastelse.

Det ble for et drøyt år siden innført et generelt forbud mot bruk av pinneraketter på norsk jord overhodet. Ifølge Politidirektoratet straffes bruk av såkalt styrepinne med bøter på inntil 10.000 kroner.