Beboermøte
Beboermøte

Kreativt beboermøte

04.11.2009

Et vell av gode ideer og innspill ble resultatet av beboermøtet om inngangspartiene.

Hensikten med møtet var å vise beboerne smakebiter fra planarbeidet, og få synspunkter og gode ideer til det videre arbeidet. Arkitekt Toril Teigar Jacobsen fra Hille-Melbye AS ga først en orientering om arbeidet så langt. Etter pause med mineralvann og kjeks, hvor man kunne se nærmere på forslag vedr. planer, materialbruk og farger, kom det mange gode innspill fra beboerne.

Noen av forslagene, som plassering av sykkelboder, løses ikke i denne omgang. De andre forslagene/innspillene vil bli vurdert i det videre planarbeidet.

Generelle innspill under debatten:

Inngangsdører

Ramper på baksiden

Skilting