GjesteparkeringBetongrehabilitering i uke 39

15.09.2009

Betongskadene i deler av garasjeanlegget og ved gangbroene er snart historie. Tidlig i neste uke starter arbeidet i området ved innkjørselen, før området foran B-blokken står for tur.

Beboere som har sine parkeringsplasser der arbeidene skal foregå, må benytte gjesteparkeringen i den perioden arbeidet vil pågå. Styret oppfordrer derfor alle beboere som ikke er berørt av utbedringsarbeidene om å bruke sine garasjeplasser, slik at det vil være nok gjesteplasser ledig til beboere som er tvunget til å flytte bilene sine.