Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

BomStengt bom

06.09.2009

Flere beboere har klaget på støy fra baksiden av blokka på grunn av biltrafikk på kvelds- og natterstid. Bommene skal egentlig være låst på den tiden av døgnet, men det viser seg at det ofte ikke er tilfelle. Vaktmesteren vil fra nå av sørge for at bommene kun er åpne på dagtid.

Det er selvsagt fortsatt tillatt med nødvendig kjøring på ettermiddager og tidlig kveld - som f. eks. ved flytting og bruk av håndverkere - men da må man kontakte vaktmesteren på dagtid eller beredskapsgruppens medlemmer som har nøkler til bommene. En oversikt over hvem som har beredskapsvakt er til enhver tid å finne på tavlene i 1. etasje.

Det er ikke kun støyplager som er årsaken til at styret innskjerper at reglene etterleves. Også sikkerhetshensyn tilsier at det er fornuftig med en viss kontroll med trafikken bak blokka når mørket senker seg.