Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Vann fra blomsterkassen

17.08.2009

Flere beboere med blomsterkasser i 7. og 8. etasje opplever at vann fra blomsterkassene renner inn på terrassegulvene. Styret har nå fått utarbeidet og installert en prøverenne, som viser hvordan problemet kan løses (se fotos).

Den som opplever dette problemet kan melde sin interesse til styrekontoret innen 1. september.

Denne «vannhistorien» har vært en gjenganger siden 2007. Da var det i alt 27 seksjoner som hadde meldt fra om sin misnøye med lekkasjene. Dette er en siste oppfordring til beboere med terrasse i 7. og 8 . etasje om å melde fra. Styret kjenner ikke til lignende problemer med terrasser i andre etasjer enn 7. og 8.

Foreløpig foreligger det bare ett tilbud - på kr 5000 - basert på en kontrakt på 20 installasjoner. Dette tilbudet gir en indikasjon på hva det kan koste, men prisen kan bli en annen alt etter hvor mange installasjoner som gjøres og etter at flere tilbud innhentes. Det er den enkelte sameier som selv må betale for dette.

Når antallet interesserte seksjoner er klart, kan det innhentes nye tilbud. Resultatet av tilbudsrunden vil bli kunngjort til de interesserte.

Renne Renne