GiroHer er de nye husleiegiroene

25.05.2009

Det blir nye husleiegiroer fra 1. juli. Strøminnbetalingen går ned, mens kabel-TV går opp. I sum blir det ikke store endringer. De største leilighetene går noe ned i fellesutgifter, mens de minste går litt opp. Det skyldes at innbetalingen av strøm går vesentlig ned, slik at det blir de største leilighetene som får den største reduksjonen - siden disse leilighetene bruker mest strøm.

Har du en 5-roms leilighet blir den nye månedlige fellesutgiften på 4256 kroner, mot 4384 tidligere i år. En ett-roms leilighet har til nå hatt fellesutgifter på 1402, men stiger til 1422 kroner fra 1. juli.

Styret minner for sikkerhets skyld om at den enkelte beboer selvsagt ikke betaler for mer enn forbrukt strøm. Bruker man mindre enn det man har betalt inn på forhånd, vil det overskytende beløp på vanlig måte bli refundert en gang i året.

Utgiftene til kabel-TV stiger fra 1. juli fra 138 kr til 228 kr. Det skyldes overgangen til digital-TV som ble vedtatt på sameiemøtet i april.