Paragraf«Kristen og humanistisk arv» i barnehagen

15.05.2009

Årsmøtet i sameiet vedtok å endre barnehagens formålsbestemmelse, slik at den kommer i samsvar med Stortingets vedtak om ny formålsparagraf for barnehager. Det innebærer at barnehagen nå skal bygge på «grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon».

Ny paragraf 1 i barnehagens vedtekter lyder derfor nå slik:
«Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene».