Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

FotballAktivitetsslette nord for tennisbanen

03.05.2009

Beboerforslaget på årsmøtet om å lage en aktivitetsslette nord for tennisbanen ble oversendt styret uten realitetsbehandling. Styret ga uttrykk for at man i utgangspunktet var positiv til ideen, men at man ønsket å se en eventuell aktivitetsslette/ballplass i sammenheng med andre prosjekter som styret jobber med.

Forslagsstiller trakk dermed forslaget, og ba om at forslaget ble oversendt styret for videre vurdering.

Også beboerforslaget om å rydde i vegetasjonen i skråningene på østsiden av blokkene ble oversendt styret for videre vurdering.