Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Logoer - Viken Fibernett og Canal DigitalStyret foreslår fibernett

19.03.2009

Etter lang tids samtaler og forhandlinger med ulike tilbydere har et samlet styre vedtatt å anbefale at SGT går over til en fiberoptisk løsning for digital-TV og internett i SGT. Saken vil komme opp til avstemning på sameiemøtet torsdag 23. april.

Styret vil anbefale at sameierne stemmer for å inngå en avtale med Viken Fibernett. Subsidiært går styret inn for å videreføre dagens avtale med Canal Digital.

Det vil bli sendt ut fyldig informasjon om priser og tjenester i god tid før årsmøtet. Uken før sameiemøtet - torsdag 16. april - vil det bli avholdt et informasjonsmøte i sameiestua der Viken og Canal Digital skal presentere seg for sameierne, og svare på spørsmål.

I dag har SGT en avtale med Canal Digital som leveres over kobbernett, via en såkalt koaksialkabel. Det er en kabel som overfører signalene elektrisk og som har noen begrensninger i kapasitet. Signalet deles mellom alle sameierne, slik at et høyt antall brukere på samme tid fører til lavere hastigheter og begrensninger i kapasiteten. Etter at styret gikk ut via hjemmesiden og ba om innspill, har flere beboere uttrykt misnøye med variasjonene i tjenestene.

En fiberkabel består av en glasskjerne for overføring av digitale lyssignaler, og er en teknologi som har nærmest ubegrenset kapasitet, og hastigheter som leverandørene på kobbernett ikke kan matche. Hver sameier vil - med en avtale med Viken - få sin egen, unike fiberkabel inn i leiligheten, og slipper da å «dele» kapasitet med naboene. Man får den kapasitet man har betalt for - hele tiden.

Sameierne vil kunne få markedets raskeste og tryggeste internettlinjer - og det gjelder både inn og ut - til det styret mener - etter lange forhandlinger - er en svært fornuftig pris. Flere og flere som bor i SGT har hjemmekontor, eller jobber hjemmefra innimellom, og vil med en slik løsning være sikret en stabilitet og trygghet i jobbsituasjonen som en koaksløsning ikke kan gi.

Pr i dag er innholdet i tjenestene som Viken Fibernett tilbyr omtrent de samme som Canal Digital tilbyr. Det er - ved siden av stabilitet i leveranse og nærmest ubegrenset kapasitet - muligheten for fremtidige ekstratjenester som har vært avgjørende for at styret anbefaler en fiberløsning. Fiber gjør det mulig å ta i bruk tilleggstjenester som sameiet som helhet, eller den enkelte sameier, kan dra nytte av i fremtiden.

Noen stikkord er fellesalarmer, alarm i den enkelte leilighet og kameraovervåking til lavere priser enn det som er å oppdrive i markedet. SGT kan også ta i bruk TV som informasjonskanal i sameiet gjennom en egen sameieportal, hvis vi skulle ønske det.

Viken har en interaktiv startside, som man møter hver gang man slår på TV, med hurtiglinker til de mest brukte tjenestene utover det å se TV. Der får man en elektronisk programoversikt, kontinuerlig oppdatering av nyheter (man velger selv mellom ulike nettaviser), internett-tilgang (kan lese egen e-post f eks direkte på TV), spille av telefonsvareren (hvis man har IP-telefoni), leie film (39-49 kr), høre på digital radio, se alle TV Norges «historiske» programmer (gratis) når det passer deg, ulike spill m.m.

Se mer info på vikenfiber.no og canaldigital.no