Valgkomiteen fortsetter

10.02.2009

Ved en inkurie – som det heter – ble det ikke nedsatt en ny valgkomité på sameiemøtet i fjor. Styret har derfor forhørt seg med leder av fjorårets valgkomité, Arve Christensen, om han og de andre medlemmene i valgkomiteen er villig til å utgjøre valgkomiteen også for 2009. På siste styremøte opplyste Christensen at den «gamle valgkomiteen» er villig til det.

Følgende styremedlemmer er på valg på sameiemøtet i april: Per Eric Ståhlbrand (leder), Anita, Leif Peter Hofseth og Rolf Warløs. Valgkomiteens innstilling skal etter planen trykkes i årsberetningen. Den skal foreligge tre uker før sameiemøtet, som avvikles 23. april.