AB-inngangen åpen igjen - for en stund

23.01.2009

Inngangen til AB på baksiden av blokka er åpen igjen, for noen dager. Den har vært stengt i nesten to uker grunnet oppsett av ny søppelsjakt. Arbeidet vil pågå i anslagsvis et par uker til. Det vil derfor være behov for stenging av AB-inngangen i 2. etasje i et par-tre dager til i den perioden. Dette vil bli varslet med oppslag i alle etasjer et par dager i forveien.