TVSluttspurt for digital-TV

14.01.2009

Styret er nå i sluttfasen for å finne den best mulige løsningen for innføring av digital-TV og levering av internettjenester i sameiet. Vi forhandler nå med tre tilbydere; Canal Digital (som vi har avtale med i dag), Get og Viken fibernett. Det har vært antydet at det kunne være aktuelt å ha et ekstraordinært sameiemøte i løpet av vinteren for å få avklart spørsmålet, men det er nå bestemt at saken først kommer opp på det ordinære sameiemøtet 23. april.

Den viktigste årsaken til det er at muligheten for fibernett i SGT ikke var realistisk før på slutten av fjoråret. I løpet av siste månedene i fjor ble det nemlig lagt fiberkabler helt frem til nabogatene Sandtakveien og Kikkutveien. Dermed er det nå mulig å strekke kablene over til vårt sameie uten store kostnader. Styret trenger derfor noe mer tid for å få gjennomført en grundig vurdering av hele saken.

Da vi i fjor høst ba om innspill fra beboerne om hvilken teknologi og hvilken tilbyder man ønsket, var det flere som sa de ønsket fiberløsning.

Fiberkabelen består av en glasskjerne der lys(signaler) overføres i lysets hastighet. Denne teknologien har nærmest ubegrenset kapasitet, og gir god stabilitet. Enkelte beboere med hjemmekontor har etterlyst en slik løsning.

Canal Digital og Get leverer digital-TV over kabelnettet gjennom såkalte koakskabler. Disse er av metall og overfører elektriske signaler, og har noen begrensninger i forhold til kapasitet.

Skal sameiet gå over til fibernett må det legges nye fiberkabler helt frem til hver leilighet.

Vi anbefaler spesielt interesserte å klikke seg inn på de ulike tilbyderne og sette seg inn i saken. Ingenting er avklart, så styret er mer enn klar for gode innspill. Styret har som ambisjon å legge frem en anbefalt løsning for digital-TV og internett i innkallingen til årets sameiemøte.