Logo for Grefsen Terrasse BarnehageNy søknad om støtte til rehabilitering av barnehagen

05.01.2009

Som kjent har Grefsen Terrasse Barnehage vært i sammenhengende drift i over 30 år. Den er nå i behov av omfattende rehabilitering og oppussing. Dersom slik rehabilitering ikke blir gjort, er det begrenset hvor lenge man kan fortsette å drive barnehagen.

Det ble opprinnelig søkt om støtte fra Oslo Kommune. Det kom før nyttår avslag på søknaden. Avslagene var begrunnet med at rehabiliteringsplanen ikke ga økt antall barnehageplasser. Barnehagen har nå omgjort rehabiliteringsplanene. I den nye søknaden, som nylig ble sendt, tas det sikte på å øke med flere nye plasser til barn under tre år.

Anbudsprospekt med et budsjett på kr. 5 418 000,- inkludert moms er ferdig. Det er også gjort beregninger i søknaden hvor det påvises at det kan gi en betydelig økonomisk gevinst for Oslo Kommune å støtte den planlagte rehabiliteringen, sammenliknet med om kommunen måtte betale for å etablere en ny barnehage med tilsvarende antall plasser.

Rehabiliteringsplanene inkluderer ombygginger og tiltak som gir en økning i antallet barnehageplasser med 6 plasser for barn under 3 år.

Med et positivt svar på denne søknaden, tas det sikte på å starte arbeidet i løpet av 2009.

Den som ønsker å lese hele søknaden kan kontakte styrekontoret.