Bråk i gangene

16.12.2008

Styret har i høst fått henvendelser fra beboere som har opplevd ubehageligheter fra ungdommer som har oppholdt seg i reposene. En beboer som nylig oppdaget ungdom som tagget på den ene veggen i inngangspartiet i DE, og som ba dem om å fjerne taggingen (hvilket ble gjort) opplevde kort tid senere gjentatt dundring på døren og påringing av ungdommer som stakk av. Det gjentok seg flere kvelder på rad.

Det er også kommet andre klager på uakseptabel atferd fra grupper av ungdommer som har oppholdt seg i reposene. Noen har røyket, og nektet å slukke røyken når det er blitt påtalt. Noen har lekt med fyrstikker, og ved to-tre tilfeller utløst røykvarslerne slik at branndørene er blitt aktivert.

Det er et kjent fenomen at ungdommer innimellom samler seg i reposene i den kalde årstid, og det er slett ikke ulovlig hvis det foregår på en måte som ikke sjenerer andre. Fritidstilbudet er ikke det aller største for denne gruppen på Grefsen/Kjelsås. Samtidig vet vi at flere av disse ungdommene enten selv bor i SGT eller besøker noen som bor her. Noen kan ha kommet seg inn her fordi de kjenner noen som bor her (og slik har kunnskap om koden til ytterdørene). Vi oppfordrer derfor spesielt foreldre om å følge med, og sørge for at deres egne barn, og venner, oppfører seg bra.

Hvis foreldre observerer at bekjente av deres egne barn oppholder seg her, men uten å besøke noen, så henstiller vi dere om å sørge for at barna forlater blokka. Eventuelt at dere tar kontakt med noen i styret, beredskapsgruppa, miljøgruppa m.fl. som kan ta dette opp med ungdommene.

Andre voksne bør si fra på en ordentlig måte hvis man observerer oppførsel som ikke er akseptabel.

Det er unødvendig å minne om hvor alvorlig lek med ild kan være i blokkene våre. Desto viktigere er det at alle ser sitt ansvar i å sørge for at det ikke foregår uønsket aktivitet i gangene våre.