Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

LuftfotoKlimatiltak i sameiet?

09.12.2008

I disse «klimatider» der fokuset på reduksjon av CO2 er stort, har styret fått gjennomført en ekspertvurdering av hvilke muligheter SGT har for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp, gå over til andre energikilder og få energiutgiftene ned. Resultatet var heller nedslående. Kun gjenvinning av avtrekksluften på taket, og deretter tilførsel av denne luften til gangarealer i 8. etasje - og muligens 4. etasje - hadde et visst potensiale.

- På grunn av at bygningsmassen og konstruksjonen ikke på noen måte er tilrettelagt for dette, vil det kreve svært store investeringer både å gjenvinne varme og å gå over til alternative energikilder, sier teknisk direktør Tor Olsen i AF Energi & Miljøteknikk til grefsenterrassehus.no.

Ifølge Olsen kan det settes igang flere tiltak, men disse vil være svært kostnadskrevende. Han bruker installering av varmepumpe for tappevannet som eksempel.

- Det vil kreve etablering av fem varmepumpesystemer til 4 millioner kroner, fem beredersentraler til en kostnad av 2,5 milioner og andre investeringer på 1,4 millioner. Inkludert moms vil det gi en totalpris på 9,9 millioner kroner. Med beregnet offentlig støtte på kun 600.000 kroner, vil det gi en nettopris på 9,3 millioner.

- Det er en investering man kan gjøre, men det vil ta hele 22 år å «tjene inn igjen» disse utgiftene, og det er derfor ikke å anbefale, sier Olsen.

Gjenvinning av avtrekksluften på taket, som deretter - via rør - kan ledes tilbake til trappeløp og gangene i 8. etasje og 4. etasje var det tiltaket som Olsen mente hadde mest for seg.

- Men også det vil kreve en del investeringer, og mer utredning, sier han.

Andre enklere tiltak som kan gjennomføres er styring av lys i garasje, sparepærer i trappeløp og automatisk styring av varme i ganger. Styret vil relativt umiddelbart sørge for at vi går over til å bruke sparepærer i trappeløp.

En typisk leilighet i SGT har følgende energibruk:

Totalt fellesforbruk er årlig på 1.100.000 kwh, fordelt slik:

Det aller meste av energibruket i sameiet er i dag tradisjonell elektrisk kraft, via panelover og oljeovner. Mye taler altså for at det vil være slik i en god del år ennå.