LekeplassenNy og bedre lekeplass

24.11.2008

Det er tid for å fornye og oppgradere lekeplassen for barna i sameiet. En del av lekeapparatene som står der i dag er nedslitt og i dårlig stand. Også benker og bord er modne for utskifting. Styret ser for seg å beholde den gule benken, men erstatte det svært slitne, grå benke-bordet med to helt nye bord med benker. Av lekeutstyr tenker vi oss å fornye husken som er i for dårlig stand, samt erstatte lekedyrene med type «hest» og «sykkel».

Vi tar gjerne i mot kreative innspill fra foreldre og barn som har erfaring fra lekeplassen vår når det gjelder ideer til fornyelse.

Ikon alfakrøll Send dine forslag ved å trykke her