LyspæreØkning av felleskostnader

15.11.2008

Styret besluttet på siste styremøte å foreslå at de generelle felleskostnader øker med 2,5 % i 2009, beregnet etter forventet pris- og inflasjonsvekst. Det er samme økning som ble vedtatt for inneværende budsjettår. Også beboernes innbetaling til vedlikeholdsfondet økes tilsvarende. Utgiftene til kabel-tv øker med 5,3 % fra 1. januar.

Satsen for kabel-tv vil trolig bli endret i løpet av 2009, muligens fra 1. juli, avhengig av hvilken avtale sameiet inngår med leverandør av kabel-tv. Som kjent er styret i forhandlinger om en avtale om innføring av en kollektiv digitalavtale.

Strømkostnadene forventes å øke betydelig neste år. Også her er styret i forhandlinger, og vil inngå ny strømavtale fra 1. januar. Styret foreslår å øke innbetalingen til strøm med 20 %. Som kjent vil beboere som bruker mindre strøm enn det de har betalt inn på forhånd, få penger tilbake.