Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

FlatskjermHar du ønsker i forbindelse med kabel-TV?

23.10.2008

Styret jobber for tiden med å finne den best mulige løsningen for innføringen av digital-TV i sameiet, og vil gjerne ha innspill og gode forslag fra dere sameiere - både om valg av tilbyder, teknologi og hvilket innhold den nye løsningen bør ha.

I vårt nærområde er det i dag to store tilbydere av kabel-TV, Canal Digital og Get. Dessuten tilbys det nå også løsninger med fiberteknologi, som enkelte mener er fremtidens løsning.

Som kjent ble vedtaket fra forrige årsmøte om å inngå en kollektiv digitalavtale med Canal Digital opphevet, da det viste seg at prisen var høyere enn det som Canal Digital hadde presentert skriftlig for oss. Styret besluttet derfor at et nytt årsmøte måtte ta stilling til den nye prisen, eventuelt vurdere andre tilbydere.

Kabel-TV-saken kommer dermed opp igjen på neste årsmøte i april, eventuelt kan det komme opp som egen sak tidligere på ekstraordinært årsmøte som har vært planlagt i forbindelse med oppgraderingen av barnehagen.

Dagens løsning - en analog grunnpakke til kr 131 pr. måned, som også inkluderer en rabattavtale for internett - innebærer at sameiere som ønsker digital-TV og ta i bruk den nyeste HD-teknologien, selv må bekoste dekoder og annet utstyr. En ny kollektiv digitalløsning vil gjøre slike anskaffelser langt billigere for den enkelte beboer. I tillegg vil en ny digital løsning innebære at den enkelte beboer på individuell basis kan skaffe seg tilleggstjenester som IP-telefoni, filmleie osv.

Flere av dere har nok også merket at den analoge grunnpakken jevnt og trutt er blitt redusert med hensyn til antall kanaler. Nylig mistet vi Viasat4, som ble ført over til digitalpakken. Canal Digitals forklaring på dette er at Viasat4 var en gratis «ekstra-kanal» som ikke lå inne i vår grunnpakke. Både Canal Digital og andre selskaper bruker en slik fremgangsmåte for å få kundene til å gå over til dyrere tjenester. Canal Digital var også forpliktet til å ta den nye kanalen NRK3 inn i grunnpakken, og strøk dermed en av de andre kanalene.

Canal Digital forklarer også nedgangen i antall kanaler i den analoge grunnpakken med at programselskapene krever høyere priser for enkelte kanaler. For å holde prisene nede har selskapet valgt å fjerne enkelte kanaler, opplyses det.

E-post Du kan sende dine innspill ved å klikke her
Blyant Du kan også dele dine tanker gjennom å sende et innlegg til dialogforumet vårt Terrasse-tanker