PengesedlerGod økonomi i sameiet

01.09.2008

Ved halvgått løp i 2008 - pr 30/6 - viser sameiets regnskap en minus på kr 870 248. Det er kr 69 209 bedre enn budsjettert.

De tunge oppussingsprosjektene av Østfasaden og Vestfasaden er nå avsluttet og sluttregninger betalt. Styrets uenighet med entreprenør om reklamasjoner på deler av arbeidet med Vestfasaden er også avsluttet. Forliket som ble inngått endte med en mindre besparelse i regnskapet vårt.

Arbeidet med søppelrommene kom i gang tidligere enn ventet, slik at kostnadene med dette også i stor grad er med i regnskapet pr 30/6.

Arbeidet med Østfasaden er i sin helhet betalt direkte fra vedlikeholdsfondet, som ved utgangen av 2008 vil være nær null. Vedlikeholdsfondet, som ble etablert i januar 2005, gjør det mulig for styret å løfte nye rehabiliteringsprosjekter samt betale ned gjeld raskere enn man ellers kunne ha gjort. Det innbetales i år ca 900.000 kroner til vedlikeholdsfondet, som indeksreguleres i samme takt som husleien.

Likviditeten i sameiet er god. Arbeidskapitalene (likvide midler + kortsiktige fordringer minus kortsiktig gjeld) er på kr 2 millioner. Selskapets styre har som mål at denne ikke skal være under kr 1 500 000.

De aller, aller fleste betaler husleien i tide. Bare et par-tre purringer pr måned regnes som usedvanlig lite i et så stort sameie som vårt.