Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

DiskusjonGjestebok - eller internt diskusjonsforum?

23.07.2008

Med jevne mellomrom diskuterer styret om det bør gjøres noe med Gjesteboken, som jo egentlig ikke er noen gjestebok, men et internt debattforum for alle som bor i SGT. Bare unntaksvis er det gjester innom gjesteboken.

Siste gjest var en irritert beboer i Kurveien som ville ha seg frabedt at en og annen bil fra SGT kjørte ned Kurveien. Den samme beboeren i Kurveien var også godt kjent med – via vår gjestebok – at vi hadde hatt innbrudd/hærverk og at vi av den grunn alene burde stenge porten som åpner for utkjøring i Kurveien.

Bør vi endre navnet på Gjesteboken, og heller kalle det debattforum el.l., eller er navnevalget – selv om det er misvisende – ikke så viktig?

Styret vil gjerne høre din mening om dette, og annet.

Enkelte har også tatt til orde for at vi bør lukke diskusjonsforumet, slik at bare beboere i SGT får adgang (gjennom passord og brukernavn). Man mener at det ikke nødvendigvis er så lurt å legge ut alle våre små problemer og praktiske diskusjoner – og innimellom «sure oppstøt» – ut på web'en med innsyn for gud og hvermann.

I vinter førte f.eks. et innlegg i gjesteboken fra en frustrert beboer – som hadde fått ripet opp bilen sin – til en artikkel i Aftenpostens lokalavis Aften der SGT ble fremstilt som et heller utrivelig sted å bo. Aften skrev om hakekors og slo fast at videoovervåking var på trappene.

Enkelte har ment at slik negativ offentlig omtale av SGT er uheldig, spesielt fordi inntrykket som skapes av vårt gode bomiljø blir helt galt. Antagelig er SGT – med låst garasje/inngangsdører og heltidsansatt vaktmester – en svært fredelig oase i bydelen vår. Det er bare å sjekke antall meldte innbrudd og hærverk siste år i Nordre Aker bydel. Det er skremmende mange innbrudd og hærverk – særlig på parkerte biler – hos «naboene våre».

Styret har brakt i erfaring at både Aften og Nordre Aker Budstikke skanner vår hjemmeside med ujevne mellomrom for å finne stoff til artikler.

En ulempe med et lukket forum er at enkelte beboere kan oppleve det komplisert med pålogging og passord, slik at vi kan gå glipp av nyttige innspill. Med et diskusjonsforum må man registrere seg, logge inn, velge kategori osv. før man kan skrive innlegg.

En fordel med et lukket system er at vi da kan få en mer umiddelbar debatt, der innleggene blir å finne på nettet kort tid etter at de er sendt. For å unngå publisering av innlegg som er i strid med retningslinjene, må vi uansett ha en moderatorfunksjon, dvs. en rutine for gjennomlesing og godkjenning av innleggene før publisering. Brudd på retningslinjene forekommer heldigvis sjelden, men webredaksjonen har dessverre i noen tilfeller vært nødt til å avvise innlegg eller fjerne deler av innlegg. Også i et eventuelt internt/lukket diskusjonsforum vil det være viktig at retningslinjene følges og at vi unngår trusler, personangrep, språkbruk o.l. som andre brukere kan oppleve som sårende eller krenkende.

Dagens løsning er enkel, og har lav terskel for folk flest, men blir lagt ut manuelt, og er derfor noe «tregere».

Ett siste moment: Bør man fortsatt kunne være anonym? Er det en styrke for debatten, fordi man da tør å komme med «sure oppstøt», som av og til kanskje kan være nødvendig? Eller er det en uting? Og: Vil et eventuelt lukket debattforum endre på enkeltes behov for å være anonym?