Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

SøppelsekkSøppel-historie i SGT

01.07.2008

I det stille har det skjedd store ting i kjelleren de siste ukene: De 35 år gamle søppelkarusellene - som er mottagere av husholdningsavfallet vi slipper ned i søppelsjaktene - er demontert og fjernet i tre av våre fire søppelrom. Karusellene og - ikke minst - sjaktenes utløp i karusellene, har de siste årene voldt adskillig hodebry og merarbeid for vaktmesteren og for beredskapsvaktene i helgene. Og medført økende reparasjonsutgifter. Enten fordi karusellene har «streiket» eller fordi søppel eller annet har stengt utløpet.

Nå er karusellene erstattet med containere i søppelrommene i BC, CD og DE. Det innebærer en tredobling av kapasiteten, og - forhåpentligvis - en mer problemfri søppelhverdag i SGT. Nye og bredere dører gjør at søppelet kan fjernes/tømmes ved hjelp av traktor. Siden 1973 har søppelet vært fjernet manuelt - pose for pose - og krevd adskillig av vaktmesterens arbeidstid.

Oppgraderingen av søppelrommet i AB gjenstår, men vil forhåpentligvis være klar i løpet av høsten. Av bygningstekniske årsaker er løsningen i AB mer komplisert enn for de tre andre søppelrommene, og krever derfor noe mer tid.

Vi ber derfor om at beboere i B bruker søppelsjakten i BC, og ikke sjakten i AB. Dette fordi kapasiteten i BC er mye større enn i AB, enn så lenge. Vaktmester har også hengt oppslag med henstilling om dette ved lukene i AB. Beboere i A kan fortsatt bli kvitt søppelet i sjakten i AB.

Med endringen som nå er gjennomført i tre av fire søppelrom, er vår søppelhåndtering også klargjort til den nye optiske søppelsortering som Oslo kommune planlegger å introdusere i løpet av et par års tid.

Det er ventet av totalkostnaden av hele prosjektet vil ligge på mellom 550 000 og 600 000 kroner når det er fullført.

Vi minner igjen om at det er kun husholdningsavfall som skal slippes i søppelsjaktene.