Hærverk på biler

04.06.2008

Det er nylig meldt om tagging og ramponering av biler i garasjeanlegget. Ikke bare maling er brukt, men også skraping i bildører og panser. Bileiere er påført store utgifter i denne forbindelse.

Det kan være grunn til å tro at det er en person, eventuelt flere, med bopel i sameiet som kan stå bak.

Styret ber alle som observerer eller på en eller annen måte kan ha opplysninger om slike hendelser, eller til innbrudd, ran, tyveri eller andre kriminelle aktiviteter på SGTs fellesarealer om å innrapportere det til styret. Slik innrapportering kan gjøres via e-post til styrekontoret, eller skriftlig til styrekontoret. Du kan også ta direkte kontakt med enkeltpersoner i styret, hvis du synes det er best.

Vi vil samtidig oppfordre beboerne til å politianmelde all kriminalitet som utøves mot dem, også om det er ventet at politiet bare henlegger saken.