Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Demontering av høyspentmast 20.05.2008 Demontering av høyspentmast 20.05.2008 Demontering av høyspentmast 20.05.2008
Demontering av høyspentmast 20.05.2008 Demontering av høyspentmast 20.05.2008

Mot bedre utsikter

20.05.2008

I dag, 20. mai, kl 09.37 var det hele over. Da deiset den mye omdiskuterte høyspentmasten foran blokk A i bakken. Dermed er et flere år langt og - for mange - vondt kapittel avsluttet. Og den praktfulle og varierte utsikten vår er blitt - om mulig - enda mer storslagen.

Da er det tid for å skåle, og å takke! Først og fremst for Torbjørn Togstad - leder for arbeidsgruppen for fjerning av høyspentmastene - som utrettelig og i mange motbakker aldri ga opp, og loset saken helt i mål. Skål, Torbjørn! Vi er mange i SGT som sender deg varme tanker. Også andre i arbeidsgruppen skal ha stor honnør.

Togstad selv sier han synes dagen, 20. mai, er en merkedag. Nesten tre år er gått siden han begynte å jobbe med saken.
-Jeg er veldig fornøyd. Det så mørkt ut i perioder underveis, men vi ga aldri opp. Fjerningen av mastene og ledningene er et svært positivt bidrag til miljøet i bydelen, sier Togstad som også er leder av Øvre Grefsen Vel.

Han påpeker at en mulig strålefare fra kablene nå er vesentlig redusert.
-Mange har naturlig nok vært opptatt av det helsemessige aspektet. Når kablene nå er lagt i bakken er den frykten betydelig mindre, sier Togstad.

Også vi - sameierne i SGT - fortjener en takk! Samtlige beboere har vært med på et spleiselag, etter at styret i SGT fattet vedtak om det. Skål, sameiere!

Men også flere beboere langs høyspentledningen har bidratt økonomisk. Ifølge Togstad har 55 beboere - ved siden av 360 sameiere i SGT - bidratt økonomisk frivillig. I alt 3000 personer var berørt av høyspentkablene på Lofthus- og Grefsen-siden.

-Det er konfidensielt hvem som har betalt inn frivillig av de øvrige beboerne. Bare jeg og styreleder i SGT, Per Eric Ståhlbrand, vet hvem som har betalt, og det blir mellom oss, sier Togstad. Flere beboere i SGT betalte også inn mer enn det de var pålagt å betale av styret.

Høyspentsaken ble også en politisk sak, der flere politikere fra flere partier sa de ville hjelpe til. Iallefall sa flere det til Nordre Aker Budstikke. Men bare én politiker, Venstres Ola Elvestuen, fulgte opp da det gjaldt. Takket være en politiker som holdt ord, ble høyspentsaken bragt inn i bystyret og ble en del av budsjettforliket for 2007 - i form av tre millioner blanke kroner til kabling. Skål, Ola Elvestuen!

Også Backe-gruppen, EBY og andre har bidratt. Bydelens lokale politikere i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) og bydelsutvalget (BU) har også vært gode støttespillere underveis.

Men høyspentsaken skapte også vondt blod. På et tidlig stadium i prosessen, rett etter at arbeidsgruppen var dannet, var det enighet mellom alle borettslag og berørte beboere langs høyspentledningene om å stå sammen mot Oslo Veis forsøk på å få til en slags budkonkurranse. Oslo Vei fristet med at det borettslaget eller den foreningen som betalte mest, skulle få fjernet høyspentledningene. Det endte med at flere eiere av privatboliger langs ledningstraseen på Lofthus-siden, inkludert Akebakkeskogen borettslag, lot seg friste. Dermed var avtalen brutt, og de andre borettslagene - SGT inkludert - satt igjen med svarte-Per. Heldigvis løste saken seg, også for andre borettslag og beboere, blant annet på grunn av Ola Elvestuen og innbetalinger fra beboerne i SGT og andre berørte.

Det må til slutt nevnes at Oslo Vei og arbeidsgruppen i siste del av prosessen hadde et godt samarbeid, og at Oslo Vei også bidro med et betydelig beløp for å få gjennomført den siste kablingen.