TVDigital-løsning utsettes

09.05.2008

Sameiets årsmøte vedtok å inngå en ny avtale med Canal Digital - det såkalte Alternativ 2 i Innkallingen til Sameiermøte 2008 (side 37) - for å møte digitaliseringen av det såkalte bakkenettet. Alternativ 2 ville ha gitt sameierne TV- og internettsignaler som imøtekommer enkelte sameieres behov for digital løsning og HD-TV allerede nå. Alternativ 2 var den rimeligste digital-TV-løsningen vi fant etter å ha vurdert flere tilbydere, og innebar en prisøkning på kun 15 kr pr måned, sammenlignet med dagens løsning - totalt 145 kroner.

I etterkant av årsmøtet har Canal Digital opplyst at prisen er høyere enn den styret presenterte for årsmøtet. For å beholde rabattene (knyttet til internett) som var innbakt i Alternativ 2, forlanger Canal Digital at sameierne også abonnerer på såkalt «utvidet grunnpakke». Totalprisen for vår TV-løsning, inkludert internett, ville da bli på ca. 170 kroner, og ikke 145 kroner. Styret har derfor besluttet at et nytt årsmøte må ta stilling til den nye prisen.

Canal Digital påstår at man har opplyst til SGT om betingelsene knyttet til den «utvidede grunnpakken». Men en gjennomgang av all skriftlig korrespondanse mellom SGT og Canal Digital viser ikke spor av dette. Canal Digital står likevel på sitt.

Styret er kritisk til måten Canal Digital presenterer sine priser og vilkår på, og mener selskapet har opptrådt uryddig. Styret vurderer å sende en skritftlig klage til Canal Digital. Styret vil også vurdere å be Forbrukerrådet se på Canal Digitals salgsfremstøt mot eksisterende kunder.

Styret mener likevel vi pr. nå ikke har noe annet valg enn å legge de nye opplysningene - en månedspris på 170 kr - frem for et nytt årsmøte, eventuelt et ekstraordinært årsmøte. Etter drøfting av situasjonen på styremøte 30. april kom styret frem til at den forhøyde prisen må føre til at saken utsettes til neste årsmøte i april 2009. Det innebærer i realiteten at SGT i ett år til går for Alternativ 1 i Innkalling til Sameiermøte 2008 - et alternativ som fikk syv stemmer på årsmøtet.

Dette alternativ innebærer at dagens løsning - en analog grunnpakke med internett fra Canal Digital til 131 kr pr måned - beholdes i ett år til. Det innebærer at sameiere som ønsker digital-TV umiddelbart, selv må ta kontakt med Canal Digital for å få tak i nødvendig utstyr.

For ordens skyld: Det er uansett ingen bråhast med å ta i bruk det digitale bakkenettet. De analoge sendingene i kabelnettet vil ikke bli stengt før i 2010/2011. Våre gamle TV'er - for dem som fortsatt har dem - vil dermed fortsatt gjøre susen i 2-3 år til.