Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

HåndtrykkForlik med BMR inngått

26.04.2008

Det ble den 14. april avholdt rettsmegling i konflikten mellom Sameiet Grefsen Terrassehus og BMR, nå en del av Alliero Mur & Betong AS, om oppgjøret for oppussingen av vestfasaden. Dette har vært en stor og kompleks sak, hvor partene i utgangspunktet sto langt fra hverandre. Partene har tidligere vært i Forliksrådet uten å komme til enighet.

Utgangspunktet for saken var at BMR krevde betaling fra Grefsen Terrassehus for utstyr til gassoppvarming om vinteren som var inkludert i hovedkontrakten, og således allerede betalt, og at gassregningen var betydelig større enn anslått på forhånd. SGT var villig til å betale for medgått gass, men ikke for utstyret. En del andre forhold gjorde at saken etter hvert økte i omfang og kompleksitet.

Rettsmeklingsmøtet 14. april varte i 7 timer, og endte med at partene Alliero Mur & Betong (tidligere BMR) og Sameiet Grefsen Terrassehus inngikk forlik. Dette forliket går ut på at SGT betaler Alliero kr. 750 000,- innen 14 dager, og i tillegg kr. 75 000,- når alle reklamasjonarbeider er ferdigstilt. Forliket betyr at Sameiet Grefsen Terrassehus har fått gjennomslag for sitt krav om å ikke dobbeltbetale for utstyret til gassoppvarming. Beløpet er mindre enn hva Sameiet Grefsen Terrassehus har inne i sitt budsjett for dette.

OBOS har sammen med sitt forsikringsselskap gitt Sameiet Grefsen Terrassehus et tilskudd på totalt kr. 100 000,- i saken.

Se rettsforliket her:

Rettsforlik SGT-BMR