Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Fra årsmøtet 24.04.2008
Fra årsmøtet 24.04.2008

Årsmøte for 2008 avholdt

25.04.2008

Sameiermøtet 2008 ble avholdt 24. april. Det var 61 sameiere til stede og 20 fullmakter, til sammen 81 stemmer. Møtet ble ledet av Alfred Kvalheim.

Budsjettet for 2008 ble enstemmig vedtatt. Forslaget til endring av barnehagens vedtekter om internkontroll hadde henvisning til et bestemt firma. Denne henvisningen ble fjernet, og vedtektendringsforslaget ble deretter enstemmig vedtatt. Sameiermøtet gav sin også sin tilslutning til forslagene om valg av TV- og internettleverandør og til forslaget om innføring av dugnadsgebyr ved fravær fra innedugnadene. Det ble understreket at betaling av slikt gebyr er frivillig.

Det ble valgt inn to nye medlemmer til sameiestyret, Sunniva Jakhelln og Robert Gjerde.

På møtet ble det informert om at det var behov for ny hagegruppe. Det ble foreslått fra salen at det skulle holdes et informasjonsmøte om hagegruppen hvor interesserte kunne stille opp.

Protokoll fra møtet vil bli fordelt til alle sameiere.