Logo for Grefsen Terrasse BarnehageOpptak i barnehagen 2008

24.04.2008

Opptaket til barnehageåret 2008/2009 er i full gang. Det har i år vært større pågang enn på mange år. Det var i år 4 ledige plasser for barn over 3 år og 10 ledige plasser for barn under 3 år.

Alle søkere fra Sameiet over 3 år fikk plass. For barn under 3 år var det verre. De beboere som hadde boansiennitet fra før 2008 har fått plass til sine barn. Det betyr at vi nå har en venteliste med 5 barn som fyller kriteriene til prioritet jfr. opptakskriteriene nr. 2 - 6 vedtatt i 2007.