Oppussingen av barnehagen er utsatt til våren 2009

24.04.2008

Saken tas opp på et ekstraordinært sameiermøte i løpet av høsten 2008.

Det er som kjent planlagt omfattende oppussing av barnehagen. Barnehagen er preget av aktiv bruk i 30 år og en oppussing er påkrevd. Prosjekteringsjobben har alt avdekket noen mangler som må utbedres umiddelbart, blant annet vil sikringsskapet bli skiftet. Målet med oppussingen er å lage en moderne barnehage som er bedre tilrettelagt for barna, foreldrene og de ansatte, med mer praktiske romløsninger som både tar hensyn til den daglige bruken og nye pedagogiske prinsipper.

Det er opprettet en prosjektgruppe for å ivareta utredning og gjennomføring av prosjektet. Prosjektgruppen har i samarbeid med de ansatte og i forståelse med styret kommet fram til en mulig fremtidig løsning for barnehagen. Arbeidet er gjort i samarbeid med arkitekt.

Kostnadene knyttet til forprosjektet fram til man har valgt løsning og entreprenør, antas å ende på mellom 300.000-500.000 kroner.

De totale kostnadene for en oppussing forventes å ende på opp under 5 millioner kroner. Det er styrets oppfatning at oppussingen i sin helhet skal finansieres av driften av Barnehagen. Sameiet må imidlertid trolig bistå når det gjelder finansieringen. Barnehagen må dekke inn kostnadene ved oppussingen enten gjennom å be foreldrerådet om økt foreldrebetaling, økt tilskudd fra kommunen eller på andre måter.

Målet var i utgangspunktet å starte oppussingen allerede i juni i år. Prosjektgruppen innså ved påsketider at tidsplanen ble i strammeste laget for at man skulle kunne gjennomføre et godt prosjekt og den innleide prosjektlederen anbefalte at man utsatte oppussingen. På grunnlag av dette har Styret og Samarbeidsutvalget i Grefsen Terrassehus barnehage valgt å utsette oppussingen av barnehagen til våren 2009.