Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Barne- og familieetatenBarne- og familieetaten flytter inn i Grefsenkollveien 12 E

15.04.2008

Oslo kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF eier en del av 1. etasje i Grefsenkollveien 12 E. Denne har inntil nå vært nyttet som sykehjem. Fra 18. april 2008 er Barne- og familieetaten leietaker, og lokalene skal brukes som avlastning for inntil 12 multifunksjonshemmede barn og ungdom. Avlastning vil si at barna og ungdommene dels bor hjemme, dels i avlastningsboligen.

Fredag 18. april starter arbeidene med å klargjøre lokalitetene tilpasset brukergruppen. Det første som vil skje er at det må foretas rivingsarbeider. Dette vil skje i tiden 18. - 21. april. Deretter vil det bli foretatt bygningsmessige arbeider, nye rom blir bygd, lokalene vil bli pusset opp, tekniske installasjoner utbedret og rustet opp samt tekniske hjelpemidler montert.

Arbeidene vil skje i to faser. Fase I vil være ferdig primo juni, og innflytting av fem barn og ungdom i avlastning vil skje umiddelbart etter ferdigstillelse av denne fasen. Arbeidene med fase II vil pågå samtidig med fase I, men ferdigstillelse for fase II er satt til august/september. Deretter vil resterende barn og ungdom i avlastning flytte inn.

Kontaktpersoner under byggearbeidene er Bjørn Thomas Lilleng (911 40 848) som stedlig representant eller prosjektansvarlig Bjørnar Nordal (480 16 836). Spørsmål om avlastning av barn og ungdom kan rettes til styrer Margot Jensen (971 82 637).