Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Regulering av tomten bak blokk E

18.02.2008

Som kjent er det inngått avtale med konsulent AEPOS arkitekter og planleggere AS om å sette i gang prosessen for regulering. Konsulenten har arbeidet med prosjektet i snart ett år og det er utarbeidet en planskisse for hvorledes et husprosjekt vil kunne se ut og hvilke konsekvenser et slikt byggeprosjekt vil ha for nærmiljøet.

Planskissen er sendt ut på høring med frist for bemerkninger 10. mars. Etter at bemerkningene er innarbeidet i planen blir den sammen med reguleringskart innsendt til Plan- og bygningsetaten for kommunal behandling.

PDF Forslagsstillers planbeskrivelse (PDF-format)