OvervåkingskameraForeløpig ikke oppsett av kameraer eller vektertilsyn

19.12.2007

Styret tok for noe tid siden opp igjen spørsmålet om vi skulle innføre økte sikkerhetstiltak i form av kameraovervåkning og/eller vektertilsyn.
Vi spurte sameierne om deres syn på saken. I tillegg ba vi om at innbrudd og/eller hærverk skulle rapporteres til styret slik at vi kan ha oversikt over omfanget av problemet. Vi har også innhentet syn på hvor stor forebyggende effekt slike tiltak har, og hva prisnivået vil ligge på.

De svarene vi har fått fra sameierne på synet på kameraovervåkning har i hovedsak vært positive, samtidig som flere har kommet med innspill om andre tiltak som også kunne være aktuelle for å bedre sikkerheten, som spesielle steder som trenger bedre belysning. Ut fra disse tilbakemeldingene ser det ikke ut til at det er spesiell stemning mot slik kameraovervåkning blant sameierne.

Vi har ikke fått en eneste melding om innbrudd og/eller hærverk etter at vi ba om denne tilbakemeldingen. Dette tyder på at problemet et begrenset, selv om det er til stede.

Informasjon om hvor stor forebyggende effekt slik overvåkning har, har vi fått fra kommunal instans, som sier at den forebyggende effekten er begrenset, samtidig som overvåkningsbilder i praksis ikke leder til noen pågripelse eller dom.

Ved innhenting av priser fra seriøs aktør, viste det seg at både innkjøp og installasjon av overvåkningsutstyr var dyrt, og at en seriøs drifting av det samme utstyret var dyrt. Også tjeneste med vektertilsyn var dyrt.

Ut i fra en helhetsvurdering har derfor styret kommet til at vi på det nåværende tidspunktet ikke går inn for oppsett av overvåkningskameraer eller vektertilsyn i Grefsen Terrassehus. Dersom situasjonen endrer seg slik at disse forutsetningene endrer seg, kan saken vurderes på nytt ved en senere anledning.