Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

ContainerSøppelcontainere vår og høst til terrassehuset - bruken må endres

19.12.2007

De siste årene har terrassehuset hatt container en uke om våren og en uke om høsten slik at sameierne kunne kvitte seg med overflødige gjenstander. Det er endringer i hvordan kommunen håndterer søppel, og det går i retning av mer og mer kildesortering for gjenbruk.

Allerede i år var det slik at våre containere etterpå ble gjennomgått av kommunen, og elektriske artikler ble plukket ut. Sameiet betalte deretter kr. 100 til kr. 400 pr. elektrisk enhet som ble kastet, avhengig av størrelsen. Det sier seg selv at vi ikke kan fortsette med å ha container hvor alt blir kastet oppi.

Neste gang skal vi gjøre et forsøk med å ha mer enn en container, slik at det som kastes blir grovsortert. Sortert avfall er mye billigere å avhende enn usortert. Dersom det fungerer med at sameierne klarer å sortere det som kastes, kan det være aktuelt å fortsette med slike søppelcontainere. Men dersom det ikke fungerer, står ordningen i fare.

Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at elektriske artikler kan leveres omkostningfritt til butikker som selger elektrisk utstyr.
Spesialavfall, som maling, white spirit med mer må alltid leveres inn separat til mottakssteder for spesialavfall.

Les mer om avfallshåndtering