OvervåkingskameraHar du forslag til bedring av sikkerheten i terrassehuset?

11.11.2007

Styret vurderer om man skulle gjøre tiltak for å bedre sikkerheten i terrassehuset. En mulighet er å installere kameraer. Slike kameraer går kontinuerlig, og filmen blir automatisk slettet etter et bestemt tidspunkt dersom det ikke skjer noe som gjør at man har behov for å se hva kameraene har filmet, men filmopptakene kan brukes dersom det har skjedd noe ulovlig, som for eksempel innbrudd i boder eller biler.

Reglene ved kameraovervåkning er:

  1. Man har bare lov til å overvåke egen eiendom, ikke andres eiendom eller offentlige områder.
  2. Steder med kameraovervåkning skal merkes med skilting.
  3. Datatilsynet skal varsles før overvåkning iverksettes.
  4. I borettslag eller andre boligselskap skal all form for kameraovervåking være vedtektsfestet før bruk.
PDF Se for øvrig Datatilsynets brosjyre om kameraovervåkning (PDF-format)

E-post Gi oss i styret tilbakemelding om din mening og dine forslag via styrekontoret.
E-post Beboerne kan også uttrykke sin mening overfor hverandre via gjesteboka.