Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

SykkelGamle sykler i nordre tilfluktsrom - umerkede sykler kasseres

27.10.2007

I det nordre tilfluktsrom - det rommet som brukes til sesonglagring av bilhjul, terrassemøbler etc - er det hensatt 15 stk umerkede sykler og 12 stk sykler med til dels gamle datomarkeringer. Det er flere av datomarkeringene som tyder på at syklene ikke har vært i bruk siden årene 2000/1/2/3. Noen av syklene kan karakteriseres som sykkelvrak.

Umerkede sykler vil bli kassert, og de personer som eier de datomerkede sykler anmodes om å vurdere å kassere sin sykkel eller eventuelt sett på ny dato og seksjonsnummer.