SykkelGamle sykler i nordre tilfluktsrom - umerkede sykler kasseres

27.10.2007

I det nordre tilfluktsrom - det rommet som brukes til sesonglagring av bilhjul, terrassemøbler etc - er det hensatt 15 stk umerkede sykler og 12 stk sykler med til dels gamle datomarkeringer. Det er flere av datomarkeringene som tyder på at syklene ikke har vært i bruk siden årene 2000/1/2/3. Noen av syklene kan karakteriseres som sykkelvrak.

Umerkede sykler vil bli kassert, og de personer som eier de datomerkede sykler anmodes om å vurdere å kassere sin sykkel eller eventuelt sett på ny dato og seksjonsnummer.